Annemarieke Aarts
Aanjager en bewoner
06-21409142

Armand Hübner
Gastheer/kok en bewoner
06-28817982


We willen laten zien dat het anders kan. 

Een groot deel van de mensen ziet verduurzaming als een monster op zich afkomen en wie eraan wil bijdragen is zoekende wat te doen. Bij ons begon die zoektocht met de verbouwing van de woning die wij in januari 2018 betrokken. Er moest flink geïsoleerd worden om de energiebehoefte omlaag te brengen. En we wilden graag dat de materialen die we daarbij zouden gebruiken minder belastend zijn voor het milieu. Vanuit de gedachte dat alles wat je nu gebruikt, vroeg of laat weer tevoorschijn komt als afval en opgeruimd moet worden. Het aanbod van de gemiddelde bouwmarkt voorziet daar niet in en informatie over alternatieven is versnipperd, lastig te vinden en slecht vergelijkbaar. Bovendien zijn de meeste aannemers en installateurs niet gewend te werken met dergelijke materialen. Wij hadden de behoefte om daar met een nieuwe onderneming wat aan te doen. Om de kennis die we gaandeweg opgedaan hebben te delen en om samenwerking tussen ontwikkelaars, bouwers, gebruikers en leveranciers van producten te stimuleren.

Zo ontstond het idee om onze woonkamer en de prachtige plek die wij bewonen te delen met mensen die op een bijzondere locatie een dag of dagdeel goed verzorgd willen vergaderen. Armand treedt daarbij op als gastheer en kok. Daarnaast heeft Annemarieke een particuliere innovatiewerkplaats geïnitieerd met partijen die los van elkaar al op het terrein van verduurzaming van de bouw en van circulaire economie bezig zijn. Zij worden door ons in Rottum samengebracht. Samen met hen onderzoeken we en proberen we uit wat er nodig is om te bouwen met materialen gemaakt van grondstoffen die hier groeien en bloeien, anderszins voor handen zijn (bijvoorbeeld klei), of die bijvoorbeeld als sloopafval in de versterkingsopgave tevoorschijn komen. Alleen in samenwerking gaat dat lukken, al doende lerend en doorontwikkelend op vraagstukken die we gaandeweg met elkaar tegenkomen.

PARTNERS VAN PROEFTUIN ROTTUM
webworks by infracom