Annemarieke Aarts
Aanjager en bewoner
06-21409142

Armand Hübner
Gastheer/kok en bewoner
06-28817982


samen met anderen werken aan de doorontwikkeling van groningse biobased bouwmaterialen.

Veranderen doe je niet alleen en ook niet zonder richting. Daarom wordt er gezamenlijk gewerkt aan een gedeelde ambitie: gebiedseigen bouwen met gebiedseigen materialen. Dat kunnen biobased materialen zijn gemaakt van producten die hier groeien en bloeien, of van materialen die hier anderszins voor handen zijn. Bijvoorbeeld sloopmaterialen van woningen die versterkt worden, of slib dat uit de Eems wordt gebaggerd.

Proeftuin Rottum heeft een aantal partijen bij elkaar gebracht die los van elkaar al op het terrein van verduurzaming van de bouw en van circulaire economie bezig zijn. Samen onderzoeken we hoe we de (door)ontwikkeling en toepassing van lokale, circulaire bouwmaterialen een boost kunnen geven. Niet alleen van achter het bureau en de tekentafel, maar vooral door te doen. Klein beginnen en opschalen wat succesvol blijkt te zijn. Zodat de Groninger die zijn huis wil verduurzamen daarvoor straks gebruik kan maken van Groningse bouwmaterialen. Zonder al te veel gedoe, goed ondersteund en goed geholpen. 

Dat betekent dat bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en organisaties elkaar op dit vraagstuk zullen moeten gaan vinden.

Met hen willen we invulling geven aan mooie programma’s op deze locatie en binnen het concept van Proeftuin Rottum. Een concept dat ruimte biedt aan onderzoeken rond vraagstukken over verduurzaming, biobased, bouw, ruimte en circulaire economie. Te denken valt aan:

  • aanjagen en faciliteren van nieuwe samenwerkingen in de regionale bouwketen 
  • onderzoek naar nieuwe businessmodellen 
  • onderzoek naar circulair bouwen 
  • het ontwikkelen en testen van nieuwe materialen in de lokale context
  • de ontwikkeling van nieuwe Groningse architectuur o.b.v. lokale bouwproducten
  • het opleiden van vakbekwame circulaire bouwers 
  • planologisch en sociologisch onderzoek naar de impact van bouwen met nieuwe lokale bouwproducten 

“Samen komen we tot nieuwe inzichten, producten en diensten.”

PARTNERS VAN PROEFTUIN ROTTUM
webworks by infracom