Annemarieke Aarts
Aanjager en bewoner
06-21409142

Armand Hübner
Gastheer/kok en bewoner
06-28817982


privacyverklaring

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Proeftuin Rottum is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Proeftuin Rottum beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Proeftuin Rottum.  U dient zich ervan bewust te zijn dat Proeftuin Rottum niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

Proeftuin Rottum respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Persoonsgegevens    

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Proeftuin Rottum of die van een derde partij met wie wij verwerkersovereenkomsten hebben afgesloten. Wij vragen via het contactformulier op onze website naar uw naam, adres, woonplaats en postcode, uw e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens kunnen wij ook aan uw vragen als u telefonisch of persoonlijk contact met ons opneemt.

Doeleinden en bewaartermijnen

Wij gebruiken deze persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren, bijvoorbeeld voor het uitbrengen van een offerte, het versturen van een nieuwsbrief of het verzenden van facturen. Wij bewaren deze gegevens zolang u zaken met ons doet, een relatie blijft of indien u zelf aangeeft op de hoogte te willen blijven van ontwikkelingen binnen Proeftuin Rottum. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we daarvoor van tevoren uw toestemming hebben gekregen.

Mocht de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvinden op de grondslag van toestemming, dus indien u geen klant of relatie van ons bent, dan bewaren we uw gegevens zolang de toestemming aanwezig is. Na het intrekken van uw toestemming worden de gegevens per ommegaande verwijderd.

Indien wij de persoonsgegevens verwerken omdat u onze klant of relatie bent, dan bewaren wij uw gegevens gedurende deze periode. Zodra u geen klant of relatie meer bent, verwijderen wij uw persoonsgegevens per ommegaande.

Grondslag voor de verwerking

Indien u onze klant of relatie bent, is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst. Voor het versturen van e-mailnieuwsbrieven is in dat geval de grondslag voor de verwerking het gerechtvaardigde belang van Proeftuin Rottum. Indien u geen klant of relatie bent is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden digitaal vastgelegd op beveiligde servers van onszelf dan wel van derden met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Daarnaast wordt deze informatie versleuteld bewaard.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Eventuele aanpassingen van en/of veranderingen in ons privacybeleid, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie. U kunt een verzoek tot inzage, veranderen of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@proeftuinrottum.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

TOEPASSELIJK RECHT

Proeftuin Rottum werkt conform de bepalingen in het Nederlands recht.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of deze privacyverklaring nog in overeenstemming is met ons privacybeleid.  
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen, indien ons privacybeleid verandert.

COOKIES

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. U kunt toch, indien gewenst, de analytische cookies aan en uitzetten

WAT ZIJN COOKIES

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en cookie plaatsende javascripts (hierna samen te noemen “cookies”).

 

PARTNERS VAN PROEFTUIN ROTTUM
webworks by infracom